Việc bán vé, giảm giá cho các đối tượng CSXH

Thứ năm, 18/02/2016, 22:43 GMT+7

Việc bán vé, giảm giá cho các đối tượng

Việc bán vé, giảm giá cho các đối tượng

Quy định việc giảm giá cho các đối tượng CSXH:

Căn cứ nghị định số 14/2015/NĐ-CP ngày 13/2/2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sất. Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam quy định như sau:

Quy định việc giảm giá cho các đối tượng CSXH:

    1. Mức giảm giá vé:

  • Giảm 90% giá vé cho người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945; bà mẹ Việt Nam anh hùng;

  • Giảm 30% giá vé cho các đối tượng là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; nạn nhân chất độc màu da cam; người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng;

  • Giảm 20% giá vé cho Người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên.

  • Miễn vé áp dụng cho trẻ em dưới 06 tuổi đi cùng người lớn. Trẻ em được miễn vé phải sử dụng chung chỗ của người lớn đi cùng. Mỗi người lớn được kèm không quá 02 (hai) đối tượng miễn vé đi cùng.

  • Giảm 50% giá vé cho trẻ em từ 06 đến 10 tuổi.

  • Giảm 10% giá vé cho học sinh, sinh viên, học viên các trường Dạy nghề, Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học, Học viện (không bao gồm các sinh viên, học viên học sau Đại học) các đối tượng này được gọi tắt là Học sinh, sinh viên.

    2. Điều kiện khi mua vé giảm giá đi tàu:

      2.1. Khi mua vé:

  • Đối với người cao tuổi phải xuất trình Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân (có ảnh) được pháp luật công nhận.

  • Đối với trẻ em dưới 06 tuổi được quy định miễn vé thì cung cấp thông tin tên và năm sinh cho nhân viên bán vé.

  • Các đối tượng CSXH khác:

           a. Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân (có ảnh) được pháp luật công nhận.

           b. Giấy xác nhận là đối tượng CSXH của cơ quan có thẩm quyền (theo quy định của pháp luật).

      Lưu ý: Riêng đối với giấy tờ chứng nhận đối tượng CSXH có ảnh và dấu giáp lai thì không phải xuất trình giấy tờ tùy thân theo quy định tại điểm a nêu trên.

      2.2. Khi đi tàu:

      2.2.1. Trẻ em dưới 06 tuổi:

           a. Có người lớn đi kèm.

           b. Có bản sao giấy khai sinh hoặc hộ chiếu (trường hợp không có giấy tờ xác định được tuổi thì phải có chiều cao dưới 112cm);

      2.2.2. Trẻ em từ 06 đến 10 tuổi:

           a. Có bản sao giấy khai sinh hoặc hộ chiếu (trường hợp không có giấy tờ xác định được tuổi thì phải có chiều cao dưới 132cm);

      2.2.3. Các đối tượng CSXH: phải mang theo đầy đủ giấy tờ như khi đi mua vé để xuất trình cho nhân viên đường sắt kiểm tra khi ra, vào ga và đi tàu. Trường hợp giấy tờ tùy thân có thông tin ghi trên vé giảm giá thì vé giảm đó coi như không hợp lệ.


Người viết : admin

Giới hạn tin theo ngày :