Tra cứu giờ tàu chạy- Chiều Hà Nội > Huế > Đà Nẵng > Sài Gòn

Chủ nhật, 09/07/2017, 16:16 GMT+7

Tra cứu giờ tàu chạy- Chiều Hà Nội > Huế > Đà Nẵng > Sài Gòn

Tra cứu giờ tàu chạy- Chiều Hà Nội > Huế > Đà Nẵng > Sài Gòn

Chiều Hà Nội > Huế > Đà Nẵng > Sài Gòn

Chiều Hà Nội > Huế > Đà Nẵng > Sài Gòn

 

 

Tên Ga KM SE7 SE5 TN1 SE1 SE3
Hà Nội 0 06:00 09:00 14:35 19:30 22:00
Giáp Bát 4     14:50    
Phủ Lý 56 07:06 10:06 15:53 20:37 23:06
Nam Định 87 07:47 10:44 16:31 21:13 23:40
Ninh Bình 115 08:22 11:21 17:06 21:47 00:13 (ngày +1)
Bỉm Sơn 141   11:56 17:48    
Thanh Hoá 175 09:31 12:37 18:29 22:58 01:16 (ngày +1)
Minh Khôi 197 09:54 13:02 18:54    
Cầu Giát 250     19:56    
Chợ Sy 279 11:21 14:24 20:18    
Vinh 319 12:08 15:11 21:05 01:37 (ngày +1) 03:32 (ngày +1)
Yên Trung 340 12:35 15:38 21:32   03:58 (ngày +1)
Hương Phố 387 13:41 16:35 22:45 02:56 (ngày +1) 04:55 (ngày +1)
Đồng Lê 436 14:44 17:39 23:50    
Minh Lễ 482 15:35        
Đồng Hới 522 16:34 19:40 01:47 (ngày +1) 05:46 (ngày +1) 07:40 (ngày +1)
Mỹ Đức 551 17:09 20:17      
Đông Hà 622 18:32 21:27 03:46 (ngày +1) 07:36 (ngày +1) 09:18 (ngày +1)
Phò Trạch 660   22:09      
Huế 688 19:53 22:50 05:02 (ngày +1) 08:56 (ngày +1) 10:35 (ngày +1)
Đà Nẵng 791 22:47 01:43 (ngày +1) 08:04 (ngày +1) 11:41 (ngày +1) 13:15 (ngày +1)
Trà Kiệu 825     08:51 (ngày +1)    
Tam Kỳ 865 00:08 (ngày +1)   09:34 (ngày +1) 13:23 (ngày +1) 14:30 (ngày +1)
Núi Thành 890     10:06 (ngày +1)    
Quảng Ngãi 928 01:21 (ngày +1) 04:09 (ngày +1) 11:41 (ngày +1) 14:34 (ngày +1) 15:35 (ngày +1)
Đức Phổ 968     12:26 (ngày +1)    
Bồng Sơn 1017     13:13 (ngày +1) 16:07 (ngày +1)  
Diêu Trì 1096 04:23 (ngày +1) 07:08 (ngày +1) 14:43 (ngày +1) 17:41 (ngày +1) 18:36 (ngày +1)
Tuy Hoà 1198 06:22 (ngày +1) 08:55 (ngày +1) 16:28 (ngày +1) 19:21 (ngày +1) 20:14 (ngày +1)
Giã 1254     17:32 (ngày +1)    
Ninh Hoà 1281 07:55 (ngày +1)   18:01 (ngày +1)    
Nha Trang 1315 08:36 (ngày +1) 10:57 (ngày +1) 18:42 (ngày +1) 21:23 (ngày +1) 22:12 (ngày +1)
Ngã Ba 1364     19:36 (ngày +1)    
Tháp Chàm 1408 10:12 (ngày +1) 12:44 (ngày +1) 20:21 (ngày +1) 22:57 (ngày +1) 23:45 (ngày +1)
Sông Mao 1484     21:39 (ngày +1)    
Ma Lâm 1533     22:27 (ngày +1)    
Bình Thuận 1551 12:38 (ngày +1) 15:19 (ngày +1) 22:53 (ngày +1)   02:20 (ngày +2)
Suối Kiết 1603 13:40 (ngày +1)   00:19 (ngày +2)    
Long Khánh 1649 14:28 (ngày +1) 17:07 (ngày +1) 01:07 (ngày +2)    
Biên Hòa 1697 15:31 (ngày +1) 18:07 (ngày +1) 02:07 (ngày +2) 03:59 (ngày +2) 04:47 (ngày +2)
Dĩ An 1707 15:45 (ngày +1)   02:20 (ngày +2)    
Sài Gòn 1726 16:15 (ngày +1) 18:47 (ngày +1) 02:50 (ngày +2) 04:39 (ngày +2) 05:25 (ngày +2)

 


Người viết : admin

Giới hạn tin theo ngày :