Chính sách hoàn, huỷ, đổi trả vé.

Chính sách hoàn, huỷ, đổi trả vé.

Các chính sách và quy định hoàn hủy chuyến bay khi đặt vé máy bay trên website Phugiabooking

Khi quý khách đặt vé máy bay theo hãng hàng không nào vui lòng xem trước các điều kiện và qui định của hãng đó trước khi xuất vé. Các điều khoản hoàn và đổi vé đều theo chính sách riêng của từng hãng áp dụng cho tất cả các hành khách đi máy bay.

062028_vna

Điều kiện giá vé nội địa Việt Nam áp dụng từ 01/04/2018

Loại giá vé máy bay

Hạng đặt chỗ

Thay đổi

Hoàn vé

Thời hạn dừng tối thiểu

Thời hạn dừng tối đa

Chọn chỗ khi mua vé

Hệ số cộng dặm (*)

Thương gia linh hoạt

J

Miễn phí

Thu phí 300.000VND

Giai đoạn Tết nguyên đán 600.000VND

Không áp dụng

12 tháng

Không được chọn chỗ

2.00/dặm

Thương gia tiêu chuẩn

C

Miễn phí

Thu phí 300.000VND

Giai đoạn Tết nguyên đán 600.000VND

Không áp dụng

12 tháng

Không được chọn chỗ

2.00/dặm

Thương gia tiết kiệm

D

Thu phí 300.000VND

Thu phí 300.000VND

Không áp dụng

12 tháng

Không được chọn chỗ

1.50/dặm

Phổ thông linh hoạt

M

Miễn phí

Trừ giai đoạn Tết nguyên đán 600.000VND

Thu phí 300.000VND

Giai đoạn Tết nguyên đán 600.000VND

Không áp dụng

12 tháng

Không được chọn chỗ

1.10/dặm

Phổ thông tiêu chuẩn

K,L

Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé: được phép, phí 300.000VND
Từ ngày khởi hành: được phép, phí 600.000VND

Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé: được phép, phí 300.000VND
Từ ngày khởi hành: được phép, phí 600.000VND

Không áp dụng

12 tháng

Không được chọn chỗ

0.75/dặm

Phổ thông tiết kiệm

Q,N,R

Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé: được phép, phí 300.000VND
Từ ngày khởi hành: được phép, phí 600.000VND

Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé: được phép, phí 300.000VND
Từ ngày khởi hành: được phép, phí 600.000VND

Không áp dụng

12 tháng

Không được chọn chỗ

0.50/dặm

Tiết kiệm đặc biệt

T,U,E

Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé: được phép, phí 600.000VND
Từ ngày khởi hành: không được phép

Không được phép

Không áp dụng

12 tháng

Không được chọn chỗ

Không cộng dặm

Siêu tiết kiệm

P

Không được phép

Không được phép

Không áp dụng

12 tháng

Không được chọn chỗ

Không cộng dặm

 

Điều kiện giá vé chung:

    Kết hợp giá:

 •         Loại giá vé máy bay siêu tiết kiệm chỉ được phép kết hợp giữa các giá siêu tiết kiệm với nhau.
 •         Các loại giá vé khác: được phép kết hợp với nhau.


    Thay đổi - Hoàn vé:

 •         Chỉ được phép thay đổi sang hành trình mới bằng hoặc cao tiền hơn.
 •         Hoàn vé đã sử dụng một phần: khách được nhận lại phần chênh lệch giữa giá vé đã mua với giá vé của chặng bay đã sử dụng. Khách phải trả khoản phí hoàn vé.

    Phí thay đổi:

 •         Thay đổi nhiều chặng bay: áp dụng mức phí cao nhất của các chặng bay thay đổi.
 •         Phí thay đổi không được hoàn trong mọi trường hợp.

    Nâng hạng:

 •         Được phép nâng lên hạng trên còn chỗ. Khách phải trả phần chênh lệch giữa giá vé mới và giá vé cũ và phí thay đổi.

Các điều kiện trên đây là điều kiện chung, điều kiện cụ thể của từng mức giá có thể khác biệt với điều kiện chung được công bố ở đây. Vui lòng đọc kỹ điều kiện cụ thể của giá vé được thông báo khi khách hàng mua vé.

(*) Áp dụng cho những chuyến bay thực hiện từ 01/06/2014

Hãng hàng không Jetstar 

23658914_1484012548301312_7838522805888782663_n

Giá vé Starter

Điều kiện Giá vé loại giá Starter hạng Phổ thông

 

Hoàn giá vé và phí cho các dịch vụ của Jetstar

 

 • Không được hoàn lại.

Không làm thủ tục chuyến bay theo đúng thời gian quy định hoặc không lên tàu bay theo đúng thời gian quy định

 

 • Không được hoàn lại/mất tiền vé. Quý khách kiểm tra Tờ xác nhận hành trình để biết thông tin về thời gian làm thủ tục chuyến bay và lên tàu bay.

Thay đổi ngày, giờ chuyến bay

 

 • Được phép thay đổi nhưng Quý khách phải thanh toán Phí thay đổi và Chênh lệch giá vé (nếu có)  trong thời hạn thay đổi

Thay đổi Nơi khởi hành/Nơi đến

 

 • Không được phép thay đổi.

Thay đổi Tên Hành khách

 

 • Được phép thay đổi nhưng Quý khách phải thanh toán Phí thay đổi và Chênh lệch giá vé (nếu có)  trong thời hạn thay đổi
 • Có thể thay đổi tên cho từng hành khách trong hồ sơ đặt chỗ, nhưng phải áp dụng cho cả hành trình trong hồ sơ đặt chỗ của hành khách đó.
 • Không được phép thay đổi tên đối với các vé được mua bằng điểm thưởng của hội viên theo Chương trình Khách hàng Thường xuyên của Qantas. 

Thời hạn Thay đổi và điểm liên hệ

 

 • Các thay đổi được phép phải thực hiện trước giờ mở quầy làm thủ tục dự kiến ban đầu của chuyến bay.
 • Các thay đổi ngày giờ có thể thực hiện qua Jetstar.com nếu thực hiện đặt chỗ ban đầu qua Jetstar.com hoặc Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Jestar. Mọi thay đổi có thể thực hiện qua Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Jestar hoặc Phòng vé tại sân bay và các khoản phí dịch vụ bổ sung được áp dụng nếu hành khách không đặt chỗ ban đầu qua Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Jestar Phòng vé tại sân bay.
 • Các khoản phí có thể thay đổi và được áp dụng theo mức phí hiện hành tại thời điểm thay đổi.  Để biết các khoản phí hiện hành.

Phí Thay đổi và chênh lệch Giá vé  

 

 • Phí Thay đổi áp dụng cho mỗi hành khách, mỗi chuyến bay. Các khoản phí có thể thay đổi và được áp dụng theo mức phí hiện hành tại thời điểm thay đổi.  Để biết các khoản phí hiện hành.
 • Chênh lệch giá vé áp dụng cho mỗi hành khách, mỗi chuyến bay.  Giá vé mới của hành khách ít nhất bằng giá vé hành khách đã đặt mua ban đầu và có thể lớn hơn.  Hành khách không được đổi sang loại giá vé thấp hơn.  Nếu có giá vé thấp hơn thì không được hoàn lại tiền.
 • Chênh lệch Giá vé là khoản chênh lệch (nếu có) giữa giá vé hoặc giá vé có dịch vụ kèm theo (bundle) được mua ban đầu và giá vé hoặc giá vé có dịch vụ kèm theo (bundle) đang bán vào ngày thay đổi. Nếu mức giá vé đồng hạng không còn chỗ, mức giá vé cao hơn sẽ áp dụng.  Chênh lệch Giá vé có thể tương đối lớn.

Thay đổi loại giá vé/Dịch vụ kèm theo

 

 • Loại giá vé Starter có thể thay đổi sang cùng loại giá vé loại giá Starter Plus,loại giá Starter Max, loại giá hạng Thương giá như Business Starter hoặc Business Max . Áp dụng Phí thay đổi và Chênh lệch giá vé tại thời điểm thay đổi.

Đặt lại chỗ

 

 • Hành khách phải đặt lại chỗ trên chuyến bay Jetstar đang mở bán. Jetstar không chấp nhận giữ chỗ cho các hồ sơ đặt chỗ có ngày khởi hành không xác định.

Đồng tiền

 

 • Loại giá vé Starter không đủ điều kiện để cộng Điểm thưởng của hội viên chương trình Khách hàng Thường xuyên của Qantas và Điểm xét Hạng hội viên chương trình khách hàng thường xuyên.

Cộng Điểm, điểm Xếp Hạng Qantas và Dặm Trong JAL Mileage Bank

 

 • Giá vé Starter không thuộc diện được ghi Điểm và điểm Xếp Hạng trên Qantas hoặc cộng dặm vào JAL Mileage Bank

Nâng Hạng Bay cho Khách Hàng Thường Xuyên của Qantas

 

 • Giá vé Starter không thuộc diện được Nâng Hạng Bay cho Khách Hàng Thường Xuyên

Khách Hàng Thường Xuyên của Qantas, Quyền Chọn Chỗ trên Qantas & Jetstar và JAL Mileage Bank - Thanh Toán Bổ Sung

 

 • Tất cả các thay đổi hoặc bổ sung đối với đặt chỗ của quý khách phải được thanh toán bằng tiền và không được phép thanh toán bằng điểm.

 

Số tiền thanh toán cho Các Thay Đổi hoặc bổ sung sẽ được tính trên cơ sở giá trị bằng tiền ban đầu của giá vé (do Jetstar xác định) và theo các điều kiện được nêu trong mục phí đổi và chênh lệch giá của điều kiện giá này.

Hãng Vietjet air

26904260_957087731115998_498013326429793729_n

iu_kin_v_vietjet

Điều kiện giá vé

Hoàn Vé

Không được phép

Đổi Tên Hành Khách

Được phép - Thu phí: 480.000 VND

Đổi Hành Trình

Được phép - Thu phí: 480.000 VND cộng chênh lệch giá

Đổi Ngày Giờ Chuyến Bay

Được phép - Thu phí: 480.000 VND cộng chênh lệch giá

Bảo lưu

Không được phép

Thời hạn thay đổi 

Trước 6 giờ so với giờ khởi hành

Thay đổi chuyến bay

Được phép - Thu phí: 480.000 VND cộng chênh lệch giá

 

VÉ TÀU HOẢ.

Việc đổi trả vé khách hàng đều phải trực tiếp ra Ga. Phí trả vé ngày thường khoảng 10 %, ngày lễ, Tết 30%

maxresdefault

Chính sách hoàn, huỷ, đổi trả vé.