Tra cứu giờ tàu chạy-Chiều Sài Gòn > Đà Nẵng > Huế > Hà Nội

Chủ nhật, 09/07/2017, 16:23 GMT+7

Tra cứu giờ tàu chạy-Chiều Sài Gòn > Đà Nẵng > Huế > Hà Nội

Tra cứu giờ tàu chạy-Chiều Sài Gòn > Đà Nẵng > Huế > Hà Nội

Chiều Sài Gòn > Đà Nẵng > Huế > Hà Nội

Chiều Sài Gòn > Đà Nẵng > Huế > Hà Nội


 

 

Tên Ga KM SE8 SE6 TN2 SE2 SE4
Sài Gòn 0 06:00 09:00 14:40 19:30 22:00
Dĩ An 19 06:31   15:11    
Biên Hòa 29 06:45 09:42 15:28 20:12 22:39
Long Khánh 77 07:46 10:44 16:27    
Suối Kiết 123 08:32   17:21    
Bình Thuận 175 09:33 12:36 18:23 22:55 01:15 (ngày +1)
Ma Lâm 193     18:42    
Sông Mao 242     19:28    
Tháp Chàm 318 11:49 14:51 20:52 01:43 (ngày +1) 03:24 (ngày +1)
Ngã Ba 362     21:45    
Nha Trang 411 13:27 16:29 22:57 03:21 (ngày +1) 05:00 (ngày +1)
Ninh Hoà 445 14:08   23:39    
Tuy Hoà 528 15:31 18:29 01:03 (ngày +1) 05:21 (ngày +1) 06:56 (ngày +1)
Diêu Trì 630 17:29 21:17 02:55 (ngày +1) 07:13 (ngày +1) 08:46 (ngày +1)
Bồng Sơn 709 18:48   04:26 (ngày +1) 08:34 (ngày +1)  
Đức Phổ 758     05:41 (ngày +1)    
Quảng Ngãi 798 20:21 00:06 (ngày +1) 06:29 (ngày +1) 10:07 (ngày +1) 11:27 (ngày +1)
Núi Thành 836     07:12 (ngày +1)    
Tam Kỳ 861 21:27   07:41 (ngày +1) 11:15 (ngày +1) 12:32 (ngày +1)
Trà Kiệu 901     08:20 (ngày +1)    
Đà Nẵng 935 22:59 03:04 (ngày +1) 09:25 (ngày +1) 12:46 (ngày +1) 14:13 (ngày +1)
Huế 1038 01:36 (ngày +1) 05:41 (ngày +1) 12:41 (ngày +1) 15:31 (ngày +1) 16:47 (ngày +1)
Phò Trạch 1066   06:19 (ngày +1)      
Đông Hà 1104 02:53 (ngày +1) 07:03 (ngày +1) 13:58 (ngày +1) 16:47 (ngày +1) 18:01 (ngày +1)
Mỹ Đức 1175 04:06 (ngày +1) 08:33 (ngày +1)      
Đồng Hới 1204 04:55 (ngày +1) 09:21 (ngày +1) 15:54 (ngày +1) 18:45 (ngày +1) 19:52 (ngày +1)
Minh Lễ 1244 05:52 (ngày +1)        
Đồng Lê 1290 06:53 (ngày +1) 10:58 (ngày +1) 18:14 (ngày +1) 20:23 (ngày +1)  
Hương Phố 1339 07:58 (ngày +1) 12:01 (ngày +1) 19:21 (ngày +1) 21:27 (ngày +1) 22:25 (ngày +1)
Yên Trung 1386 08:55 (ngày +1) 12:57 (ngày +1) 20:18 (ngày +1) 22:24 (ngày +1) 23:22 (ngày +1)
Vinh 1407 09:26 (ngày +1) 13:28 (ngày +1) 21:01 (ngày +1) 22:55 (ngày +1) 23:53 (ngày +1)
Chợ Sy 1447 10:10 (ngày +1) 14:21 (ngày +1) 21:45 (ngày +1)    
Cầu Giát 1476     22:07 (ngày +1)    
Minh Khôi 1529 11:31 (ngày +1) 15:43 (ngày +1) 23:22 (ngày +1)    
Thanh Hoá 1551 11:58 (ngày +1) 16:11 (ngày +1) 00:04 (ngày +2) 01:19 (ngày +2) 02:17 (ngày +2)
Bỉm Sơn 1585   16:52 (ngày +1) 00:44 (ngày +2)    
Ninh Bình 1611 13:14 (ngày +1) 17:27 (ngày +1) 01:23 (ngày +2) 02:30 (ngày +2) 03:21 (ngày +2)
Nam Định 1639 13:50 (ngày +1) 18:03 (ngày +1) 01:58 (ngày +2) 03:05 (ngày +2) 03:53 (ngày +2)
Phủ Lý 1670 14:27 (ngày +1) 18:40 (ngày +1) 02:36 (ngày +2) 03:43 (ngày +2) 04:27 (ngày +2)
Hà Nội 1726 15:33 (ngày +1) 19:58 (ngày +1) 03:43 (ngày +2) 04:50 (ngày +2) 05:30 (ngày +2)

Người viết : admin

Giới hạn tin theo ngày :